jméno: heslo:

A 9 - Středoškolská odborná činnost

Propozice k aktuálnímu ročníku:

http://www.soc.cz/letosni-rocnik-soc

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.

Soutěže se mohou zúčastnit žáci denního studia střední školy (výjimečně i základní školy) v kterémkoliv z vyhlášených oborů.

Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech a uskutečňuje se formou soutěžních přehlídek nejlepších individuálních nebo kolektivních prací, které žáci osobně obhajují před porotou.

Nejúspěšnější řešitelé mohou být vybráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Zdroj: http://www.soc.cz

 

Garant soutěže: NIDV MŠMT
Adresa: Senovážné nám. 25, 110 00 Praha 1
WWW: http://www.nidm.cz
Kontaktní osoba: Ing. Miroslava Fatková
Telefon: tel. 733 125 984
E-mail: fatkova@nidv.cz

Soubory

Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád
Propozice MŠMT a obecné: Nabídka témat - A. Kloučková
Propozice MŠMT a obecné: Nabídka témat - DERS
Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014
Propozice MŠMT a obecné: Termínový kalendář 2013/2014


Copyright © 2010 Královéhradecký kraj