jméno: heslo:

Předmětové soutěže

název soutěže kategorie informační soubory
A 1 - Matematická olympiádaA B C P Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Propozice MŠMT a obecné: propozice Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Leták Z5-Z9 
A 2 - Fyzikální olympiádaA B C D E F G - Archimediáda Propozice MŠMT a obecné: Úvodní dopis 2014 - 2. strana Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Úvodní dopis 2014 - 1. strana 
A 3 - Chemická olympiádaA B C D E Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád 
A 4 - Biologická olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 5 - Soutěže v cizích jazycích - AngličtinaI.A II.A II.B II.C III.A III.B Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 5 - Soutěže v cizích jazycích - FrancouzštinaSŠ B1 SŠ B2 ZŠ A1 ZŠ A2 Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 5 - Soutěže v cizích jazycích - NěmčinaI.A II.A II.B II.C III.A III.B Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 5 - Soutěže v cizích jazycích - RuštinaSŠ I SŠ II ZŠ a víceletá gymnázia Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 5 - Soutěže v cizích jazycích - ŠpanělštinaSŠ I SŠ II Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 6 - Olympiáda v českém jazyce  Propozice MŠMT a obecné:  Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 7 - Dějepisná olympiáda Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 8 - Zeměpisná olympiádaA B C D Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 
A 9 - Středoškolská odborná činnost 01. Matematika a statistika 02. Fyzika 03. Chemie 04. Biologie 05. Geologie a geografie 06. Zdravotnictví 07. Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 08. Ochrana a tvorba životního prostředí 09. Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10. Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11. Stavebnictví, architektura a design interiérů 12. Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 13. Ekonomika a řízení 14. Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 15. Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 16. Historie 17. Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 18. Informatika Propozice MŠMT a obecné: Organizační řád Propozice MŠMT a obecné: Nabídka témat - A. Kloučková Propozice MŠMT a obecné: Nabídka témat - DERS Propozice MŠMT a obecné: Nabídka témat - Muzeum východních Čech HK Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 Propozice MŠMT a obecné: Termínový kalendář 2013/2014 
A 10 - Matematický klokanBenjamin Cvrček Junior Kadet Klokánek Student Propozice MŠMT a obecné: Pravidla - Cvrček Propozice MŠMT a obecné: Pravidla - Junior, Student Propozice MŠMT a obecné: Pravidla - Klokánek, Benjamín, Kadet 
A 13 - Pythagoriáda5 6 7 8 Propozice MŠMT a obecné: Propozice 2013/2014 

Copyright © 2010 Královéhradecký kraj